info / reglementen

Repertoire:
Er worden popsongs gezongen vanuit de periode 1960/70 tot heden. De zangcoach heeft de vrijheid af en toe een eigen inbreng te doen. Er wordt gebruik gemaakt van diverse arrangeurs.

Voor wie:
Iedereen kan meedoen. Er wordt geen gebruik gemaakt van notenschriften. Stemtest doen we niet aan.

Wanneer en hoe:
Wekelijks. Zaal is open vanaf 19:30 uur. Om 19:45 uur vangt de repetitie aan. Er wordt ca. 15 minuten ingezongen en rond 20:45 uur is er een korte pauze van ongeveer 15 minuten. Na afloop (21:45 uur) is er de mogelijkheid om nog even met elkaar na te praten en iets te drinken.

Een paar keer per jaar worden er optredens geregeld. We treden op in koorkleding welke naar eigen keuze is samen te stellen uit de tinten zwart wit en grijs. Geen afbeeldingen of teksten op de kleding s.v.p.

D.m.v. het oefenmateriaal bereidt men zich thuis of onderweg voor op de repetities. Het repertoire wordt gekozen door V.R. / zangcoach. Je wordt geacht je partij te kennen als je op de repetitie verschijnt. Bij het uitvallen van repetities worden deze in principe in schoolvakanties ingehaald. Geïnteresseerden kunnen altijd 1x gratis komen kijken. Het staat V.R. te allen tijde vrij van coach te wisselen.

Inschrijfgeld & contributie:
Het inschrijfgeld bedraagt Euro 19,50 en is eenmalig. De contributie bedraagt Euro 285, = per jaar. Gedurende feestdagen en de schoolvakanties worden er geen repetities gehouden. De vakanties zijn op de website te lezen.

Oefenmateriaal:
U krijgt het oefenmateriaal digitaal (teksten in een Word/PDF-bestand en muziek op MP3 bestanden) aangeleverd. Het materiaal blijft eigendom van Vocaal Regionaal en mag op geen enkele wijze worden gekopieerd of gedistribueerd.

Betaling:

U kunt besluiten om de contributie contant te betalen of anders over te maken per termijn d.w.z. 1x € 142,50 voor 1 september en 1x €142,50 voor 1 februari U kunt de contributie ook in 1x betalen. Betaling dient vooraf te geschieden.  De betaling loopt gewoon door, ook als u om welke reden dan ook niet bij de repetities aanwezig kunt zijn. Overschrijven kunt u s.v.p. doen naar rekening NL13 KNAB 0647 0010 20 t.n.v. Vocaal Regionaal te Rotterdam. Vermeldt s.v.p. uw inschrijfnaam, naam van het koor en voor welke periode u betaalt. Bij overschrijving dient het bedrag uiterlijk een week voor de eerste repetitie-avond van de nieuwe periode op onze rekening te zijn bijgeschreven. Indien u contant betaalt dient dit op de laatste repetitie voorafgaand aan de nieuwe maand of uiterlijk op de 1e repetitie van de nieuwe maand te worden betaald. Bij te late betaling worden administratiekosten in rekening gebracht.

Opzeggen:
Zie: http://www.vocaalregionaal.nl/voorwaarden-2/

Overige:
Gezien het feit dat Vocaal Regionaal verantwoordelijk is voor de gehele organisatie wordt er geen bestuur samengesteld. Wel kunnen leden gevraagd worden in tijdelijke commissies plaats te nemen waarbij gedacht kan worden aan optredens, kleding en activiteiten. Correspondentie over welke activiteit dan ook kan alleen via / door Vocaal Regionaal worden gevoerd. Persberichten of interviews uitsluitend door/via V.R. Deelname aan een koor van Vocaal Regional geschiedt op basis van eigen risico/verantwoordelijkheid.

Tijdens optredens is het toegestaan om foto’s / video’s te maken, het is echter niet toegestaan om deze op welke manier dan ook te verspreiden, tenzij u hier nadrukkelijke toestemming voor heeft gekregen. Het is tijdens repetities niet toegestaan geluidsopnames en/of  video’s te maken. De door ons gemaakte foto’s en/of video’s kunnen in beperkte mate worden gebruikt voor reclame / educatie doeleinden. Copyright: Vocaal Regionaal 2022/2023. Alle rechten voorbehouden.